Dokumenty potrzebne do rejestracji samochodu

Samochód to ważne narzędzie dla wielu ludzi. Pozwala ono na szybki dojazd do pracy, na wypoczynek czy w dowolne inne miejsce. Dla wielu zaś jest to podstawowe źródło dochodu. Niezależnie jednak od tego do czego będziemy wykorzystywać nas samochód konieczne jest dokonanie rejestracji samochodu.

Dokumenty potrzebne do rejestracji samochodu wyglądają następująco. Po pierwsze musimy mieć wypełniony wniosek właściciela o rejestrację pojazdu. Kolejny niezbędny dokument to Dowód własności pojazdu może to być faktura VAT potwierdzająca nabycie pojazdu bądź umowa potwierdzająca te dane. Następny dokument to Dowód rejestracyjny pojazdu z aktualnym terminem badania technicznego, Karta pojazdu (jeżeli była wydana) oraz Tablice rejestracyjne.

Dokumenty potrzebne do rejestracji samochoduDodatkowo jeśli jeżeli w sprawie występuje pełnomocnik będzie nam potrzebny dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa. Z tymi wszystkimi dokumentami możemy wreszcie zarejestrować nas samochód w czasie tym nie zapomnijmy wziąć do wglądu naszego dowodu osobistego bądź odpis z Krajowego Rejestru Sądowego gdy jesteśmy osobą prawną. Niestety poza dużą ilością papierkowej roboty musimy się liczyć z nie małymi opłatami.