Akcyza za samochód

Akcyza za samochód rodzajem podatku, który jest nakładany na wybrane towary konsumpcyjne. Dlatego jeśli chcesz sprowadzić auto z zagranicy, musisz pamiętać także o niej. Aby opłacić akcyza za samochód sprowadzony z zagranicy, musisz się udać do Urzędu Celnego właściwego dla twojego miejsca zamieszkania. Tam składasz deklarację uproszczonego nabycia wewnątrzwspólnotowego, czyli AKC-U, w ciągu 14 dni od daty przekroczenia granicy. Jak już złożysz druk AKC-U, to Urząd Celny obliczy akcyza za samochód, jaką będziesz musiał zapłacić. Jeśli opłacimy już akcyza za samochód, musimy w stacji kontroli pojazdów wykonać badania techniczne, zarejestrować pojazd w Wydziale Komunikacji i wnieść opłatę recyklingową.